Kavana Sarma Kaburlu

All Rights Reserved

మనదేశం ,మనసంస్కృతి ,మనచరిత్ర ,మన విజ్ఞానం – నా అవగాహన

leave a comment »

మనదేశం ,మనసంస్కృతి ,మనచరిత్ర ,మన విజ్ఞానం – నా అవగాహన

5 మన చరిత్ర ( కొనసాగింపు -6)
భారత యుద్ధానంతరం కూడా ,మథురని కంసుడి వంశం ,మగధని బృహద్రథుడి ( జరాసంధుడు తండ్రి ) వంశం పాలించాయి ధర్మరాజు తన పాలనని హస్తినకు పరిమితం చేసుకున్నాడు .
కలి ప్రారంభాన్ని 3102 BCE గా స్వీకరిస్తే ,మత్స్య పురాణం ప్రకారం మగధ ని పాలించిన మనం వివిధ వంశాల పాలనా కాలాలని ఈ విధంగా నిర్ణయించవచ్చు .

వంశం సా. శ .(BCE )
బార్హద్రథులు ( జరాసంధుని తో మొదలు ) 1006 సం . 3160- 2130
ప్రద్యోతనులు ( వీరిలో నంది వర్ధనుడు ఒకడు ) 138 సం 2130-1992
శిశునాగులు 362 సం . 1992-1630
నందు లు

( వీరిలో మహాపద్మనందుడు ఒకడు ) 100 సం 1630-1530
మౌర్యులు (12 మంది)* 316 సం 1530-1220
* మౌర్యులు నంద వంశ పాలన అంతమవక ముందే స్వతంత్రం ప్రకటించుకుని మగధ ని హస్త గతం చేసుకున్నారు .వీరిలో మొదటి వాడు చంద్రగుప్తుడు.మౌర్యులలో అశోకుడు ఒకడు . శాక్య బుద్ధుడు**, అశోకుడికి 300 సంవత్సరాలు ముందు వాడు )
శుంగులు (సుంగులు ) 300 సం 1220-920
కణ్వజులు 100 సం 920-820
**పాహియాన్ చైనా రాజైన పింగ్ వాంగ్ ( 770-719 BCE గా ఊహించబడుతున్న ) ఆస్థానం లో వాడు .అతని ప్రకారం బుద్ధుడు నిర్వాణం పొందాక 300 సంవత్సారాలకు మై త్రాయణ బోధి సత్వుడి విగ్రహం స్థాపింప బడింది అంటే బుద్ధుడు కనీసం 1100 BCE కాలం వాడు

ఇంకా నిర్ధారించవలసింది 820 BCE నుంచి 78 CE వరకు .ఈ విషయం లో మనకి పనికి వచ్చే సమాచారం విక్రమ ఆదిత్యుడి ( లేక అర్కుడి ) గురించి అందు బాటులో ఉన్న సమాచారం . భవిష్య పురాణం ప్రకారం ఇతడు కలి 3001 ( 102 BCE ) లో జన్మించి 19 సంవత్సరాల ప్రాయం ( 83 BCE ) లో 32 మూర్తుల ( సాల భంజికల) సింహాసనాన్ని అధిష్టించాడు .
నేపాళ దేశం వెళ్ళటం , అతని శకం ప్రారంభ మవటం 58 BCE . మరణం 19 CE
విక్రమార్కుడి ఆస్థానం లోని నవరత్నాలుగా పరిగణించ బడిన వారిలో కాళిదాసు ,వరాహ మిహిరుడు ,వేతాళుడు,ధన్వంతరి , లు ఉన్నారు . కాళిదాసు తన జ్యోతిర్విదా భరణం వ్రాయటం కలి 3068 ( 34 BCE ) వైశాఖ మాసం లో మొదలై కార్తీక మాసం లో పూర్తి అయింది అని చెప్పుకున్నాడు . విక్రమ శకం, 58 BCE లో మొదలై నట్టు నేపాళవంశావళిలో ఉంది .కల్హణుడు తన రాజ తరంగిణి లో విక్రమార్కుడు తన మంత్రి మాతృ గుప్తుడిని రాజులేని కాశ్మీరానికి కలి 3115 ( 13 CE ) లో రాజు చేసి నట్టు చెప్పాడు
ఇతని యుగం కలి 3179 (77 CE ) లో అంతమవుతుంది ( అయింది అదో రచనా సంప్రదాయం ) అని సిద్ధాంత శిరోమణి కాలమానాధ్యాయమ లో ఉన్నది . ఇది రమా రమి శాలివాహన శకానికి సరి పోతుంది ( శ కులని గెలిచిన వారి పేరున లేక వారిని గెలిచిన వారి మీద గెలిచిన రాజుల పేరుతో ఒక కొత్త శకం శకం ఆరంభం అవుతుంది ).
విక్రమార్కుడి మరణానంతరం ధారా నగర( ఉజ్జయినికి పక్కనే ఉన్న చిన్న ఊరు )రాజు భోజుడు వరాహ మిహిరుడిని ,అప్పటికె తాగుబోతుగా మారిన కాళిదాసుని ,తన ఆస్థానం లో పెట్టుకున్నాడు. సాలభంజికలు కల సింహాసనాన్ని ఎక్క బోయిన కథలు చాలా ప్రాచుర్యం పొందాయి .ఇతను విక్రమార్కుడి అంత గొప్ప వాడు కాదని ఈ కథలు చెప్తాయి .. భవిష్య పురాణం ప్రకారం ప్రమర వంశం లో విక్రమార్కుడు 8 వ రాజు , శాలి వాహనుడు 11 వ రాజు . ఈ వంశీయులు కలి 2710 ( 398 BCE ) నుంచి 4295 ( 1193 CE ) వరకు 1585 సంవత్సరాలు పరిపాలించారు.
విక్రమార్కుడి కొడుకు బలహీనుడు అతనిని శ కులు ఓడించారు . ఆపైన శ కులను చైనీయులను ,తర్తారులను శాలివాహనుడు ఓడించి శక కర్త అయ్యాడు .
800 BCE నుంచి 400 BCE వరకు పాలించిన వారిలో శాత కర్ణులు ఉన్నారు ,మొదటి మాహా గుప్తులు ( వారిలో సముద్ర గుప్తుడు ఒకడు ) ఉన్నారు గుప్తులు బలహీన పడ్డాక ప్ర మర వంశీయులు 100 BCE లో బల పడ్డారు. ఈ విశేషాలతోను వరాహ మిహిరుడి కాల నిర్ణయం గురించి తరవాతి వ్యాసం లో .( సశేషం )

Advertisements

Written by kavanasarma

May 6, 2018 at 11:34 pm

Posted in Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: